घर > हाम्रोबारे >उत्पादन प्रक्रिया

उत्पादन प्रक्रिया

अनुरोध सूत्रको रूपमा सामग्रीहरू मिश्रण गर्दैविशेष मोल्ड द्वारा तातो प्रेसप्वालहरू ड्रिलिंगपीसने चाप